-

Board of President 

President:  Assoc. Prof. Dr.Nguyen Hay 
Email:
ng.hay@hcmuaf.edu.vn
   Website :
Nguyen Hay

 

Vice President for Administration Affairs    

Assoc.Prof. Dr. Huynh Thanh Hung
Email:
hunght@hcmuaf.edu.vn
Website:
Huynh Thanh Hung  

 Vice President for Planning & Facility    

Assoc.Prof. Dr.  Pham Van Hien
Email:
pvhien@hcmuaf.edu.vn
Website:
Pham Van Hien

 

Vice President for Research & International Cooperation

Dr. Duong Duy Dong
Email:
dong.duongduy@hcmuaf.edu.vn
Website:
Duong Duy Dong

 

 

 


 

UPDATING....

 

Số lần xem trang : :7949
Nhập ngày : 18-06-2013
Điều chỉnh lần cuối :26-01-2015

Board of President

Trang liên kết

 

Vietnam Development Information Center

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu không bảy tám

Xem trả lời của bạn !